Facebook Twitter
paypalobjects.net

Hướng Dẫn Quản Lý Nợ

Đăng trên Tháng Một 26, 2022 bởi Travis Mell

Quản lý nợ như tên của nó ngụ ý là về các cách và phương tiện để xử lý các khoản nợ của bạn. Quản lý nợ đã trở nên rất quan trọng trong những ngày này khi mọi người đang quay cuồng dưới các khoản nợ lớn. Điều này chủ yếu là do nhiều cá nhân nộp đơn xin các khoản vay hoặc có ý định nhận tiền mặt ngay lập tức theo cách này hay cách khác. Khi cả mức nợ tư nhân và doanh nghiệp đang tăng lên mỗi ngày, phá sản cũng đang trở thành một sự xuất hiện rất phổ biến.

Tuy nhiên, có rất nhiều chiến lược để quản lý nợ.

O Ban đầu, bạn phải cố gắng không chi nhiều tiền cho số dư điển hình của bạn.

O Thứ hai ngăn chặn việc sử dụng thẻ tín dụng càng nhiều càng tốt. Nếu bạn rất cần một thẻ tín dụng, thì hãy chọn một thẻ có lãi suất tối thiểu.

O Ngày nay, phương pháp quản lý nợ cơ bản và phổ biến nhất là hợp nhất nợ. Hợp nhất nợ đề cập đến việc hợp nhất nợ của một người vào một tài khoản. Hợp nhất nợ giúp vay một khoản vay để trả nhiều khoản nợ khác nhau. Các công ty hợp nhất bao gồm ABSA, Ned Bank, Old Mutual Bank, First National Bank, vv thường cung cấp các khoản vay hợp nhất nợ. Vì các khoản vay hợp nhất nợ là một phần của khoản vay mua nhà mà họ được cung cấp với lãi suất thấp. Bởi vì điều này ngày càng có nhiều người bị thu hút đối với các khoản vay như vậy.

Nhưng thực tế đơn giản là hợp nhất cho vay cũng có chi phí. Mặc dù nó có thể giảm bớt số tiền trả nợ và các điều khoản của bạn, tuy nhiên cuối cùng bạn cũng phải trả nhiều tiền hơn bằng các khoản lãi suất hoặc phí dịch vụ. Vì vậy, bạn nên luôn luôn cân nhắc trước khi chọn hợp nhất nợ.

O Khi quá trình hợp nhất nợ không đồng ý với điều kiện của bạn thì việc hoàn trả bằng một cơn gió, nếu bạn tình cờ nhận được một hoặc lập chương trình giảm nợ là những lựa chọn thay thế khác nhau.

O Bạn phải cố gắng hiểu rằng tỷ lệ nợ trên thu nhập. Tỷ lệ nợ trên thu nhập có thể cho phép bạn hiểu về sức khỏe tài chính của mình. Điều này sẽ cho bạn biết về năng lực trả nợ của bạn. Với rất ít trí thông minh, những người vay cá nhân có thể tính tỷ lệ này cho chính họ. Điểm quan tâm chính trong việc tính toán tỷ lệ này là khám phá số lượng thu nhập hàng tháng của bạn có sẵn để đáp ứng nghĩa vụ nợ hàng tháng sau khi trả hết tất cả các chi phí cố định thường xuyên hàng tháng.

O Tìm hiểu về các khoản vay vốn chủ sở hữu nhà cũng là một ý tưởng tuyệt vời. Vốn chủ sở hữu nhà là sự khác biệt giữa số dư chưa thanh toán của số tiền thế chấp của bạn và giá trị thị trường hợp lý của nơi cư trú của bạn. Các khoản vay vốn chủ sở hữu có thể có hiệu quả trong việc trả nợ do lãi suất và lợi ích thuế thấp hơn. Khoản vay vốn chủ sở hữu nhà là hoàn hảo nếu bạn phải thực hiện các chi phí kịp thời như học phí đại học, nghĩa vụ của xe hơi, tủ lạnh, hóa đơn tiền điện, vv ..

Có hai loại cho vay vốn chủ sở hữu nhà trong đó bạn có thể lấy toàn bộ số tiền cho vay trả trước và trả lại dần dần trong các khoản trả góp hoặc bạn có thể sử dụng nó như một khoản tín dụng rút tiền mặt khi bạn muốn. Các khoản vay vốn chủ sở hữu nhà trả trước rất hữu ích cho việc trả hết các khoản nợ lớn như hóa đơn y tế, mua xe, vv ..

O Tuy nhiên, khoản vay ô tô, khoản vay sinh viên được trợ cấp, v.v.) là những lựa chọn kinh tế khác ngoài kia.